VISSTE DU DETTE?

– For hvert medlem du verver inn på 12. mnd. avtale hos oss, får du selv 1.mnd gratis trening?

– Har du lyst til å begynne på Team, men har medlemskap et annet sted?
Da får du trene gratis hos oss i binding/oppsigelsestiden din.
Velkommen til ekte treningsglede!