Sykkel

Sykkel

Her kan du kjøre alt fra nybegynner-time på 30 min til sykkel 45, 55 og 60 min.
Styrketråkk, intervall og langkjøring.

https://www.youtube.com/watch?v=43xUTw0To4U