Senioryoga

Denne timen er inspirert av yoga, og vi fokuserer på enke tøyninger, styrke- og balanseøvelser.
Timen er tilpasset deg over 60 år, og er en relativt rolig treningstime ledet av Fysioterapeut og Personlig Trener

Her er det lav terskel for å bli med, og det er ingen krav til spesiell treningserfaring.