BasisBall

Sikre grunnlaget for en sterk og funksjonell kropp

BasisBall CenterCore® er en effektiv basistime som har fokus på kjernemuskulatur, som
skal sikre grunnlaget for en sterk og funksjonell kropp.

https://www.youtube.com/watch?v=2au6V6pAgM0