TIMEPLAN I SOMMER!

Timeplanen i sommer vil være å finne her på hjemmesiden.
Pga ferier osv. kan timer avvike fra den ordinære timeplanen.
Følg med for oppdatert timeplan på nett i perioden 01.06 – 31.08