GRIT Cardio

Etter forespørsel fra medlemmer flytter vi GRIT Cardio fra fredag kl.18:15 til onsdag kl.18:00

Dette skjer fra uke 4