BasisBall Centercore

https://www.youtube.com/watch?v=tmVEIm-YCJU

GLED DERE! Kommer på timeplanen fra September.

BasisBall centercore er en effektiv treningsmetode som har fokus på kjerne-muskulatur og sikrer grunnlaget for en sterk og funksjonell kropp.