Barnepass

På grunn av lite barn på kveldstid, blir dette tatt bort fra 1.juli og ut august.

Det vil fortsatt være åpen på morgen.

Barn som kan være alene med tilsyn fra resepsjonistene er velkommen til å være der også på kveldstid.