Mer sykkel hos oss!

I kveld kl.18:00 trår Bjørg Eva Jensen i gang hos oss på Team.
Beskrivelse: Mine treningstimer inneholder en oppvarmings-del ! Med3x1 min belastning inkludert!
Hoveddel ; tema for timen er en balanse mellom aerob kapasitet til terskel /wattbelastning mht anaerob terskel. Jeg kommer til å rullere på forskjellige intervallformer mellom kort, lang og intervall pyramide-form . Sittestilling er også viktig mht å reduserebelastningsskader mm. Det er timer lagt opp til alle nivå ,hvor hver og en finner sin belastning ut i fra sin egen kapasitet. Alle uansett nivå kan følgemine timer .

Det blir også lagt vekt på å forstå hva som påvirkerformen mm. Velkommen skal dere være, hilsen Bjørg Eva