GLADNYHET!

Den populære mage-rumpe-rygg timen, er ønsket mer på timeplanen!
Da har vi den glede å fortelle dere at Thomas vil kjøre mrr på onsdager kl.17:00 fra 12.oktober