Endring på timeplanen

Endringer på timeplan:
– Torsdager flyttes Zumba fra 19:15 til 19:00 og Yoga flow fra 19:30 til 20:00
– Søndager flyttes Corebar fra 16:45 til 16:00
– Søndager kl.11:00 endres annenhver Tabata/Basisball til kun TABATA