Åpningstider og timeplan fra 1.juni til 31.august

Pga ferier kan det forekomme endringer på timeplanen.
Timer kan utgå eller erstattes med andre timer.
følg med på timeplanen på nettsiden, den vil til enhver tid være oppdatert og riktig.