Antidoping Norge

Rent senter

Team Treningssenter AS har inngått avtale om Rent Senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt treningssenter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder. Vi ønsker derfor at alle medlemmer gjør seg kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir Team Treeningssenter rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning. Vi oppfordrer derfor alle medlemmer til å gjennomføre et E-læringskurs:

  1. gå inn på www.rentsenter.no
  2. Opprett bruker og sett inn senterkode: AV86R
  3. Gjennomfør e-læringskurs og send diplom til post@teamtreningssenter.no

Team Treningssenter har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er du inneforstått med at du vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil du bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret, dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk. Dersom du ikke signerer erklæringen anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og Team Treningssenter har anledning til å heve treningsavtalen.

Les mer her!