FYSIOTERAPI

 

Velkommen til fysioterapeut Marthe Olsen Langstrand!
 
Marthe har startet fysioterapiklinikk med et aktivt fokus, beliggende i lokalene til Team Treningssenter. Team Fysioterapi tilbyr tilpasset behandling for de fleste diagnoser og plager knyttet til muskel- og skjelettapparatet.
Marthe har sin utdannelse fra NTNU i Trondheim, og har erfaring fra ortopedi, geriatri og nevrologi.
 
Ta kontakt for timebestilling.

Tlf: 930 97 108

teamfysioterapi@outlook.com