En liten prisjustering fra 01.05.17

EN LITEN PRISØKNING VIL SKJE FRA 01.05.17

Kjære Team-medlem,

Vi er ditt lokale treningssenter og det har vi lyst til å fortsette å være.                                                                                                                                                                                                                                     For mange av dere er Team et fristed, et sted der dere enten kan lukke omverdenen ute eller sosialisere dere med venner, familie og trenings kompiser.                                                                                   For noen av dere er også Team en arbeidsgiver enten for noen du kjenner eller noen i egen familie. Det er våre medarbeidere som er kjernen i Team, og det vil vi fortsette å ha som fokus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vi har i høst foretatt en medlemsundersøkelse for å få verdifulle tilbakemeldinger fra medlemmene våre på både det vi er bra på og det vi kan forbedre oss på. I denne forbindelse vil vi benytte anledningen til å takke alle medlemmene som har tatt seg tid til å svare. Dette er viktig for at vi sammen med medlemmene våre kan utvikle oss til å bli et enda bedre treningssenter.                         Alle tilbakemeldingene styrker oss i troen på at vi skal fortsette å være et fullservice treningssenter med betjent resepsjon og barnepass, godt utstyrt apparat sal og mange og varierte sal-timer.         Og for 2017 jobber vi for å ytterligere å forbedre oss på følgende områder:

  • Lengre åpningstider
  • Ytterlige oppgradering av treningsutstyr
  • Kartlegge og skape nye konsepter og trender
  • Mer fokus på personlig oppfølging og veiledning
  • Modernisere lokalene, resepsjonsområdet m.m.

I et marked med økt konkurranse, økte leie- og utstyrs priser er det stadig vanskeligere å være et full-service treningssenter med priser som et lavpris-senter.                                                                         For at vi skal klare å fortsette som et fullservice senter i stadig utvikling ser vi oss dessverre nødt til å øke medlems prisene fra 1.5.2017.                                                                                                     Sammenlignet med tilsvarende sentere i Sandefjord er vi likevel blant de billigste.                                                                                                                                                                                                           Den økte medlemskontingenten vil gjøre det mulig for Team Treningssenter å utvikle senteret videre, samt fornye apparater og nye trenings konsepter, tilby moderne lokaler og betjent resepsjon/barnepass, gratis parkering, varierte sal-timer m.m. Vi gjør dette utelukkende for å kunne klare å tilby dere en enda bedre opplevelse hos oss.

Prisøkningen blir fra kun kr.20,- og til maks kr.40,- pr. mnd.

Til slutt vil vi takke hver og en av dere for at dere velger Team, og at dere er med på å gjøre Team til et bedre sted å være. Dersom du har spørsmål så kontakt meg gjerne personlig eller via e-post til line@teamtreningssenter.no

Med vennlig hilsen

Line Thorkildsen
Daglig leder