BODYPUMP utgår:

På grunn av skader erstattes Bodypump med Grit Strength fredag 20 og 27 oktober.